การประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์- นิติพัฒน์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "หน้าที่ของกฎหมายกับการแก้ปัญหาสังคมร่วมสมัย"

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์- นิติพัฒน์ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "หน้าที่ของกฎหมายกับการแก้ปัญหาสังคมร่วมสมัย"

        download Proceedings (.pdf)