การประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์- นิติพัฒน์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "อันเนื่องมาจากสมัยแอนโธรพอซีน : วิพากษ์กฎหมายสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายมุมมอง"

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7

 การประชุมวิชาการระดับชาติ ธรรมศาสตร์- นิติพัฒน์ ครั้งที่ 7 ภายใต้หัวข้อ "อันเนื่องมาจากสมัยแอนโธรพอซีน : วิพากษ์กฎหมายสิ่งแวดล้อมจากหลากหลายมุมมอง"

        download Proceedings (.pdf)