ติดต่อ-สอบถาม

ประชุมวิชาการระดับชาติ “นิติพัฒน์-ธรรมศาสตร์” ครั้งที่ 7

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Website การประชุม : www.lawnida-tuconference.nida.ac.th/2022

Website คณะ : http://law.nida.ac.th

Facebook: : Law NIDA

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact: คุณณัฏฐ์ธยาน์ จารียานุกูล (0 2727 3664 ) , คุณกิตตินันท์ จงอารี 0 2727 3754 หรือ 088 022 6789